Vrh B - 13. 11. 2016

    

       Begees Denim Angel ♀  

     Bridge Denim Angel ♂ 

     Bruce Denim Angel ♂

 

 

 

Kontakt

Chovná stanice Denim Angel 5. května 32
Praha 4
14000
603 823 143 denim1angel@gmail.com